Wykorzystujmy najnowsze metody pracy takie jak:

 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • teatroterapia
 • kinezjologia edukacyjna
 • integracja sensoryczna, sensomotoryka
 • logorytmika
 • kodowanie na dywanie, sala doświadczania świata, Magiczny Dywan
 • pedagogika M.Montessori oraz „porozumienie bez przemocy” dr M. Rosenberga.
 • i wiele innych
 • pracujemy z dziećmi ze spectrum autyzmu
 • nasi absolwenci odnoszą sukcesy na kolejnych etapach edukacyjnych

 

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna