Jesteśmy nowoczesną,świetnie wyposażoną placówką, z wieloletnim doświadczeniem,   ukierunkowaną na rozwój dziecka w następujących obszarach:

- muzycznym (rozwijamy umiejętności muzyczne dzieci w tym nauka śpiewu, zajęcia umuzykalniające i zapoznanie dzieci z ogólną wiedzą o muzyce oraz szeroka oferta repertuaru koncertowego)

- logopedycznym (dbając o prawidłowy rozwój mowy dzieci zapewniamy diagnozę i terapię od 3 roku życia dla każdego dziecka oraz zajęcia z logorytmiki dla wszystkich dzieci)

- ruchowym (to właśnie ruch w wielu obszarach kształtuje sprawność dużej motoryki stąd zajęcia z gimnastyki i tenisa )

- językowym (nie tylko edukacja z językiem angielskim, ale dzięki temu, że są wśród nas dzieci z rodzin mieszanych: Grecja, Turcja, Włochy, Ukraina stajemy się placówką międzynarodową)

- integracyjnym (rozpoznajemy indywidualne potrzeby dzieci, pomagamy diagnozować, prowadzimy terapie dla dzieci z orzeczeniami)

- kompetencji kluczowych (kodowanie na dywanie, tablica interaktywna, Magiczny Dywan, sala doświadczania świata)

        

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna